Starfssvið

Störf á kennslusviði

Kennarar skólans skipast í kennsludeildir eftir kennslugreinum og sérhæfingu. Við skólann starfa ríflega hundrað kennarar. Á bóknámssviði eru íslenskudeild, enskudeild, stærðfræðideild, náttúrufræðideild, tungumáladeild, félagsgreinadeild, upplýsingatæknideild, íþróttadeild og framhaldsskólabraut. Á listnámssviði eru myndlistardeild og textíldeild. Á verknámssviði eru tréiðnadeild, rafiðnadeild, snyrtifræðideild og sjúkraliðadeild. Sérdeild skólans, starfsbraut, er staðsett undir nemendaþjónustu. Kennarar FB eru sérfræðingar í þeim greinum sem þeir kenna. Vinnustaðanám fer fram utan skólans. Skólinn greiðir sjúkraliðum á stofnunum sem taka við sjúkraliðanemum laun samkvæmt ákvæðum í kjarasamningi þeirra.

Störf í nemendaþjónustu

Á sviði nemendaþjónustu er námsráðgjöf, námsver, bókasafn, þjónusta við erlenda nemendur og starfsbraut, sem er sérnámsbraut skólans. Undir svið nemendaþjónustu fellur einnig skipulag á umsjón með ólögráða nemendum og fóstrun, samstarf við foreldraráð og utanumhald um heilsueflandi framhaldsskóla. Náms- og starfsráðgjafar eru kennaramenntaðir og hið sama gildir um bókasafnsfræðing skólans og námsversstjóra sem er sérkennari. Kennarar á starfsbraut eru flestir sérkennarar. Verkefnisstjórar á sviði nemendaþjónustu eru kennarar við skólann sem halda utan um tiltekin verkefni samhliða kennarastarfinu. Skólinn er í samstarfi við Þjónustumiðstöð Breiðholts um sálfræðiþjónustu, ráðgjöf og upplýsingamiðlun.

Störf í áfangastjórn

Með áfangastjóra starfa verkefnastjórar um tiltekin viðfangsefni, s.s. kvöldskólann, sumarskólann, fjarvistir nemenda, töflugerð, prófahald o.fl. Verkefnisstjórar í áfangastjórn eru kennarar við skólann sem sinna tilteknum verkefnum samhliða kennarastarfinu. Áfangastjóri starfar einnig í nánum samskiptum við skrifstofu skólans og fjármálastjóra, sem og við sviðsstjóra bóknáms, listnáms, verknáms og nemendaþjónustu til að leysa úr ýmsum viðfangsefnum er snerta innritun, nám, námsgengi og námsframvindu nemenda.

Störf á fjármálasviði

Sérfræðingar á sviði fjármála og starfsmannamála starfa undir fjármálastjóra, svo og kynningarstjóri sem jafnframt er verkefnastjóri erlendra samskipta. Þar starfa einnig kerfisstjóri, fulltrúar á skrifstofu, umsjónarmaður fasteigna, matráðar, ræstingastjóri og skólaliðar. Rekstur nemendamötuneytisins er í höndum verktaka. Skólinn á einnig aðkomu að rekstri FabLab Reykjavík ásamt Reykjavíkurborg og Nýsköpunarmiðstöð Íslands.