Árangursmælikvarðar

Til að mæla hversu vel okkur tekst að uppfylla stefnumið skólans er í undirbúningi að mæla þætti er tengjast stefnumiðunum og birta niðurstöður reglulega: