Sjúkraliðabrú

Sjúkraliðabrú er námsleið til starfsréttinda sjúkraliða. Hún er ætluð fullorðnu fólki sem óskar að fá metna starfsreynslu og óformlegt nám á hjúkrunar‐ og umönnunarsviði til styttingar á námi á sjúkraliðabraut (SJUK).

Skilyrði til innritunar í nám á sjúkraliðabrú eru að umsækjandi sé orðinn 23 ára gamall, hafi 5 ára starfsreynslu við umönnun aldraðra, sjúkra eða fatlaðra og framvísi staðfestingu á starfsreynslunni og meðmælum frá vinnuveitanda. Auk þess þarf viðkomandi að hafa lokið starfstengdum námskeiðum á vegum stéttarfélaga, sveitarfélaga og/eða annarra aðila, að lágmarki 230-260 stundir, með það að markmiði að auka kunnáttu og færni til starfa á hjúkrunarsviði og skal það nám metið til styttingar á námi samkvæmt námskrá sjúkraliðabrautar. Umsækjendur, sem lokið hafa vissum áföngum í framhaldsskóla, geta fengið þá metna sem ígildi námskeiða. Þeir sem uppfylla þessi skilyrði skulu að lágmarki ljúka 141 eininga sérgreinanámi sjúkraliðabrautar. Starfsþjálfun sem nemandi tekur sem hluta af námi á sjúkraliðabraut skal fara fram á 2 nýjum vinnustöðum/deildum.

Um útgáfu starfsleyfis vísast til reglugerðarnr. 897/2001 um menntun, réttindi og skyldur sjúkraliða. Sá sem lokið hefur sjúkraliðanámi af brú með fullnægjandi árangri getur sótt um starfsleyfi sjúkraliða enda þótt viðkomandi hafi ekki lokið almennum greinum sjúkraliðabrautar.Sá hinn sami kann hins vegar að þurfa að ljúka námi í almennum greinum sjúkraliðabrautar til að geta stundað framhalds‐eða viðbótarnám að loknu námi samkvæmt sjúkraliðabrú.

KJARNI BRAUTAR

KJARNI           
Fj. ein.141216456
NámsgreinÞrep 1Þrep 2Þrep 3
HeilbrigðisfræðiHBFR1HH05500
HjúkrunHJÚK1AG052HM052TV053ÖH053FG053LO0351013
Hjúkrun, verklegHJVG1VG05500
LíkamsbeitingLÍBE1HB01100
Líffæra og lífeðlisfræðiLÍOL2SS052IL050100
LyfjafræðiLYFJ2LS05050
NæringarfræðiNÆRI1NN05500
SálfræðiSÁLF2IS05050
SiðfræðiSIÐF2SA05050
SjúkdómafræðiSJÚK2MS052GH050100
SkyndihjálpSKYN2EÁ01010
Starfsþjálfun sjúkraliðanemaSTAF3ÞJ270027
SýklafræðiSÝKL2SS05050
UpplýsingatækniUPPT2UT05050
VerknámVINN2LS083ÖH083GH080816