Heilsa og forvarnir

Nemendur Fjölbrautaskólans í Breiðholti eru hvattir til þess að sinna heilsu sinni með reglubundinni hreyfingu og hollu mataræði. Notkun tóbaks, áfengis og annarra vímuefna er bönnuð í skólanum og áhersla lögð á að efla umhverfisvitund nemenda og starfsfólks.
Nemendum er bent á Heilsugæslustöðina í Hraunbergi ef eitthvað kemur upp á varðandi heilsufarið.
Fulltrúar í félagsmálateymi vinna með nemendum að forvarnar-, hollustu- og umhverfismálum.

Forvarnir

Í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti er lögð áhersla á að

 • nemendur njóti sín í námi og rækti líkamlegt og andlegt atgervi sitt.
 • nemendur fái fræðslu um skaðsemi vímuefna á fyrstu tveimur árum sínum í skólanum.
 • þróa gott samstarf um forvarnir við foreldraráð.
 • hvetja nemendur til vímuefnalauss lífernis með áherslu á heilbrigt félagsstarf.
 • stjórn nemendafélagsins, félagsmálateymi, kennarar og stjórnendur beiti sér gegn því að nemendur komi undir áhrifum vímuefna á skóladansleiki og aðrar skemmtanir á vegum skólans.
 • vísa nemanda til námsráðgjafa eða forvarnafulltrúa skólans leiki grunur á að nemandi eigi við vímuefnavanda að stríða.
 • nemendur skólans hafi ávallt aðgang að upplýsingum eða ráðgjöf um viðbrögð hafi þeir áhyggjur af vímuefnaneyslu sinni eða annarra.

Umhverfis- og heilsustefna

Fjölbrautaskólanum í Breiðholti er lögð áhersla á

 • að efla umhverfisvitund starfsmanna og nemenda með fræðslu og umræðum.
 • að í skólanum starfi umhverfisráð skipað starfsmönnum og nemendum sem sér um að semja, innleiða og viðhalda umhverfisstefnu skólans svo að skólinn verði stöðugt fullgildur þátttakandi í grænfánaverkefni Landverndar.
 • gott fæði í mötuneyti nemenda í samvinnu við rekstraraðila þess.
 • að skólinn sé heilsueflandi framhaldsskóli og vinni samkvæmt markmiðum lýðheilsustöðvar og landlæknis.

Félagsmála- og forvarnarfulltrúar

Ándri Þorvarðarson og Kristín Guðrún Jónsdóttir  eru félagsmála- og forvarnafulltrúar.