Upplýsingaöryggisstefna Fjölbrautaskólans í Breiðholti

Tilgangur
Samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 ber Fjölbrautaskólanum í Breiðholti að tryggja viðunandi öryggi persónuupplýsinga. Upplýsingaöryggisstefna þessi lýsir áherslum skólans á mikilvægi þeirrar skyldu. Verja þarf persónuupplýsingar hjá skólanum fyrir öllum ógnum, bæði innri og ytri, og gildir einu hvort þær ógnanir stafi af ásetningi eða gáleysi. Með þessari stefnu geta starfsmenn, nemendur, forráðamenn, viðskiptamenn og aðrir treyst ásetningi skólans til að standa vörð um öryggi persónuupplýsinga, m.t.t. til leyndar, réttleika og tiltækileika.

Umfang
Upplýsingaöryggisstefna þessi nær til umgengni og vistunar allra persónuupplýsinga í vörslu Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Hún tekur ti