Áfangalýsing

Lögð er áhersla á frekari smíði rafeindatækja. Nemendur kynnast nánar undirstöðuatriðum í vinnu rafiðnaðarmanna, vinnuvernd, reglugerðarákvæðum, efnisfræði, áhalda- og tækjafræði, verktækni, ásamt umgengni rafiðnaðarmanna á vettvangi. Fjallað er um uppbyggingu lokaverkefnis í grunnnámi rafiðna sem nemendur vinna að í þrjár annir og eignast í lok 4. annar. Lokaverkefnið getur t.d. verið viðvörunarkerfi þar sem um er að ræða stjórnstöð og ýmsan jaðarbúnað. Smíðaðar eru einfaldar rafeindarásir með transistorum og IC-samrásum. Lögð er áhersla á tengsl þessa áfanga við RTM 102 og RAM 203.

Áfangamarkmið

Nemandi

  • geti unnið með algengustu hand- og rafmagnsverkfærum
  • geti sett saman einföld rafeindatæki með transistorum, IC-samrásum og öðrum algengum íhlutum
  • læri að nota helsta öryggis- og hlífðarbúnað (persónuhlífar), forðast eiturefni og átta sig á mikilvægi góðrar loftræstingar á vinnustað
  • kunni skil á algengum mælitækjum og geti valið réttan tækjabúnað til skoðunar á rafeindarásum
  • þekki uppbyggingu hátalara og hljóðnema

Efnisatriði

Smíði prentrásarplötu. Vinna við undirbúning lokaverkefnis. Smíðuð einföld rafeindatæki, svo sem ljósstýrð tæki seinkunarliðir, spennugjafar, spennustillar, púlsagjafar og tengisnúrur. Þjálfun í notkun hliðrænna og stafrænna mælitækja, svo sem fjölsviðsmæla, merkjagjafa og sveiflusjáa.

Námsmat

Verkefni og próf. Lágmarkseinkunn í áfanganum er 5.