Áfangalýsing

Í áfanganum eru kynnt helstu stýrikerfi sem notuð eru í iðnstýringum, þ.e. segulliðastýringar, loft­stýringar, rafeindastýringar og iðntölvustýringar og farið dýpra í segulliðastýringar, þ.e. kraft- og stýri­rásir, heldur en gert var í fyrri áfanga. Farið er yfir virkni og notkun yfirálagsvarna, mótorvarrofa og varnarbúnaðar sem notaður er í kraft- og stýrirásum. Haldið er áfram með teikningar og staðla sem og kennslu teikniforrita fyrir segulliðastýringar (t.d. Acad og/eða PCschematic). Farið er yfir notkun tengilista og tengilistanúmera, strengja- og víra­merkingar. Kynntar eru nokkrar ræsiaðferðir rafmótora, svo sem Y/D-ræsing, Dahlander-ræsing, bein ræsing og mjúkræsingar. Námið í áfanganum byggist að miklu leyti á verkefnavinnu og verklegum æfingum þar sem nemendur brjóta verkefni til mergjar, tengja, prófa og mæla og taka saman niður­stöður. Lögð er áhersla á að nemendur nýti sér mælitæki til að finna tengivillur og bilanir.

Áfangamarkmið

Nemandi

  • kannist við helstu stýrikerfi sem notuð eru í iðnstýringum
  • þekki notkun og virkni á yfirálagsvörnum fyrir rafmótora, mótorvarrofa og varnarbúnað sem notaður er í tengslum við kraft- og stýrirásir
  • þekki notkun og virkni endastoppsrofa, flotrofa og neyðarstoppsrofa
  • þekki notkun og virkni á þrýstiliðum og segullokum
  • þekki notkun á tengilistum og tengilistanúmerum
  • þekki notkun á merkingum, þ.e. víra- og strengjamerkingum
  • kynnist nokkrum ræsiaðferðum á rafmótorum.
  • kannist við teikniforrit sem hægt er að nota fyrir stýrirása- og kraftrásateikningar
  • þekki til bilanaleitar í segull