Í áfanganum er fjallað um líffæra- og lífeðlisfræði þekjukerfisins, stoðkerfið og taugakerfið og er það skoðað með tilliti til sjúkdóma í þeim, einkenna og meðferð. Fjallað er um orsakir sjúkdóma í mönnum, farið er í gerð frumna líkamans, áhrif frumulöskunar, afleiðingar og orsakir, umhverfissjúkdóma og sýkingar og erfðaveilur. Lögð er áhersla á að nemendur þekki algengustu sjúkdóma hvers líffærakerfis og hvar hægt er að nálgast nýjar upplýsingar vegna þeirrar öru þróunar sem er á sviði tækni, meðferðar og vísindalegrar þekkingar varðandi sjúkdóma.