Áfangalýsing

Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur þjálfist í útreikningum og mælingum á riðstaumsviðnámi spólu og þéttis, samviðnámi (Z) samsettra RLC-rása, fasviki og fasviksbreytingum riðstraumsmerkja í RLC-rásum við mismunandi tíðnir. Nota skal hermiforrit til glöggvunar á mælingum. Kynnt eru grund­vallaratriði varðandi hljómburð og hljóðtækni. Útreikningar eru gerðir á ýmsum síum og fjallað um desibelútreikninga og notagildi þeirra. Farið er í heiti, merkingar, teiknitákn, virkni og notkunar­möguleika viðnáma, umhverfisháðra viðnáma, þétta og spóla. Þá eru kynntir helstu staðlar um merkingar á þessum íhlutum.

Áfangamarkmið

Nemandi

  • þekki eiginleika RC-, RL- og RLC-rása, sía og eigintíðnirása
  • þekki grunnhugtök hljóðtækninnar
  • geti reiknað út og hannað síur með RC-, RL- og LRC-íhlutum, eigintíðnirásir með LC íhlutum og staðfest útreikninga með mælingum
  • geti búið til og nýtt sér einfalda deyfiliði
  • kunni skil á desibelútreikningum og skilji notagildi þeirra
  • geti nýtt sér hermiforrit til aukins skilnings á virkni rása
  • geti notað sveiflusjá, lág- og hátíðnimerkjagjafa, hliðræna- og stafræna fjölsviðsmæla
  • þekki merkingar og teiknitákn helstu íhluta
  • þekki eiginleika og virkni umhverfisháðra viðnáma

Efnisatriði

Eiginleikar spólu og þéttis, RC-, RL- og RLC-rásir, eigintíðni, marktíðni, bandbreidd, síur, lághleypisía (low-pass), háhleypisía (high-pass), bandhleypisía (band-pass), bandstoppsía (band-stop), óvirkar síur, styrkútreikningar (dB, dBm), grunnhljóðtækni, deyf