Snyrtibraut

Nám og kennsla í snyrtifræði miðast við að veita almenna, faglega undirstöðumenntun í greininni, auka færni nemenda í meðferð snyrtivara og beitingu áhalda og tækja. Leitast er við að þjálfa sjálfstæð vinnubrögð nemenda og auka hæfileika og getu þeirra til samvinnu við aðra. Þá er stefnt að því að nemendur auki færni sína til þess að standast kröfur iðngreina um nákvæmni, áreiðanleika og fagleg vinnubrögð. Snyrtifræðingar vinna í mikilli nálægð við viðskiptavini sína og því er mikilvægt að þjálfa samskiptafærni nemenda og getu þeirra til þess að öðlast skilning á þörfum viðskiptavina. Í námskrá snyrtibrautar er lögð áhersla á að rækta með nemendum jákvætt viðhorf til gæða í þjónustu.

Inntökuskilyrði

Nemendur skulu hafa lokið grunnskólaprófi eða ígildi þess. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku eða stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum. Nánar er fjallað um inntöku og inntökuskilyrði í skólanámskrá skólans. Nemendur skulu hafa náð 18 ára aldri til þess að hefja nám í verklegum áföngum.

Skipulag

Nám á snyrtibraut er 255 eininga nám á þriðja hæfniþrepi og tekur að jafnaði fjögur ár. Námið skiptist í bóklegt og verklegt nám í skóla 195 einingar og 60 eininga starfsþjálfun í 9 mánuði. Námið undirbýr nemendur undir starf snyrtifræðings og er mikil áhersla lögð á mannleg samskipti, nærgætni, nákvæmni og stundvísi. Náminu á brautinni er jafnframt ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum greinum. Að öllum áföngum loknum, bæði í skóla og starfsþjálfun á snyrtistofu sækir nemandi um að taka sveinspróf sem veitir starfsheitið snyrtifræðingur.

Námsmat Námsmat getur farið fram með mismunandi hætti og er ýmist samsett úr símati og lokaprófi eða eingöngu símati. Nánari tilhögun námsmats er í höndum kennara hverrar faggreinar. Í upphafi annar skal nemendum kynnt námsáætlun, námsmarkmið og tilhögun námsmats í hverjum áfanga.

Starfsþjálfun nemenda er 9 mánuðir og er metin til 60 eininga.

Námsframvinda

Miðað er við að nemandi í fullu námi ljúki 33-34 einingum á önn. Lokaeinkunn hvers áfanga má ekki vera lægri en 5. Ljúka verður áföngum í kjarna í réttri röð. Reglur um skólasókn og skólasóknareinkunnir er að finna í skólanámskrá.

Einingafjöldi: 255

Nánari lýsing brautar

Yfirlit brautar (pdf)

KJARNI BRAUTAR

KJARNI            
Fj. ein.25347123785
NámsgreinÞrep 1Þrep 2Þrep 3Þrep 4
AndlitsmeðferðANMF1AA071AB042BA072BB043CA073CB044DA051111115
DanskaDANS2AA050500
EfnafræðiEFNA2GR030300
Efnisfræði snyrtivaraESNY2EF051AA012BA0511000
EnskaENSK2AF052RF0501000
FótsnyrtingFOTS2BA042CA020600
FörðunFÖRÐ1AA031AB022BA043CA045440
Handsnyrting til sveinsprófs í snyrtifræðiHASN1AA052BA033CA035330
HárfjarlægingHÁRF2BA043CA020420
HeilbrigðisfræðiHBFR1HH055000
HúðsjúkdómarHÚSJ2CA050500
ÍslenskaÍSLE2II052KK0501000
ÍþróttirIÞRÓ1AS02/AD021GH024000
LíffræðiLÍFF1GL033000
Líffæra og lífeðlisfræðiLÍOL2SS052IL0501000
LíkamsmeðhöndlunLIKM2AA052BA05LIKM3DA0501050
Litun augnahára og augnabrúnaLIPL1AA033000
NæringarfræðiNÆRI1NN055000
RitgerðarsmíðRITG3DA030030
Samvinna nemaSAVN2BA013DA010110
SkyndihjálpSKYN2EÁ010100
Sótthreinsun og smitvarnirSMSÓ1AA022000
StofutímarSTOF3BA030030
StærðfræðiSTÆR2RM050500
UpplýsingatækniUPPT2UT050500
Vinnustaðanám í snyrtifræðiVINS3DO060060
ÞjónustusiðfræðiSAÞJ1AA033000
StarfsþjálfunSTAÞ2NS203SÆ203SÞ20020400

BUNDIÐ ÁFANGAVAL

BUNDIÐ ÁFANGAVAL - ÍÞRÓTTIR -nemandi velur 2 einingar af 11           
Fj. ein.2200
NámsgreinÞrep 1Þrep 2Þrep 3
ÍþróttirÍÞRÓ1BA011BL01HA011HL021KN01200
1KÖ011ST021SV011ÚT01000

AÐRIR ÁFANGAR

BYRJUNARÁFANGAR - Nemendur sem hafi lokið íslensku, ensku, dönsku eða stærðfræði í grunnskóla með einkunnina C eða C+ hefja nám í þessum áföngum á 1. þrepi.            
Stærðfr. fornámSTÆR1FO05500
NámsgreinÞrep 1Þrep 2Þrep 3
DanskaDANS1AL05500
EnskaENSK1AU05500
ÍslenskaÍSLE1AA05500
StærðfræðiSTÆR1AU05500
ÍSLENSKA FYRIR ERLENDA NEMENDUR