Hugvísindabraut

Námi á hugvísindabraut er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum greinum með áherslu á erlend tungumál og menningu s.s., ensku, dönsku, spænsku, þýsku og ferðamál. Í bundnu vali brautarinnar er möguleiki á frekara tungumálanámi, ferðamálatengdu námi eða námi í myndlistarsögu. Brautin býr nemendur undir framhaldsnám í háskóla einkum í hugvísindum, íslensku, bókmenntafræði, erlendum tungumálum, sagnfræði og heimspeki. Þá veitir námið góðan undirbúning fyrir nám í menntunarfræðum, ferðamálafræði og listasögu. Námið er 200 framhaldsskólaeiningar og því lýkur með stúdentsprófi.

Inntökuskilyrði

Nemendur skulu hafa lokið grunnskólaprófi eða ígildi þess. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku eða stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum. Nánar er fjallað um inntöku og inntökuskilyrði í skólanámskrá skólans.

Einingafjöldi: 200

Nánari lýsing brautar.
Yfirlit brautar (pdf)

SÆKJA UM SKÓLAVIST

KJARNI BRAUTAR

BUNDIÐ VAL

BUNDIÐ PAKKAVAL

BUNDIÐ ÁFANGAVAL

FRJÁLST VAL

Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Nemendur velja 22-26 einingar úr áfangasafni skólans. Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 66 að hámarki, annars þreps einingar 100 að hámarki og það þurfa að vera að lágmarki 34 einingar á þriðja þrepi. Mikilvægt er að nemendur dýpki sig í ákveðnum greinum til að vera betur í stakk búnir að takast á við frekara nám og mæta aðgangsviðmiðum þeirrar námsleiðar sem þeir stefna á í háskóla.