Þú ert hér:Home|Raflagnateikning

RLT 3024

Í þessum áfanga er lögð áhersla á nýtingu tölvutækni við gerð raflagnateikninga svo og við magntöluskráningu og kostnaðarreikninga. Nemendur læra á helstu teikniforrit sem notuð eru við gerð raflagnateikninga, kynnast íslenskum og erlendum stöðlum um raflagnateikningar, gerðir teikninga og öll almenn og sérstæð teiknitákn. Þeir læra að þekkja teiknireglur er varða teikningar á tölvutæku formi og gerð tæknilegra tengiskilmála. Áfangalýsing Í þessum áfanga er lögð áhersla á nýtingu tölvutækni við gerð raflagnateikninga svo og við magntölu­skráningu og kostnaðarreikninga. Teiknaðar eru sniðmyndir af gegnumtökum og afstöðumyndir og grunnmyndir af stærri veitum. Áfangamarkmið Nemandi þekki helstu teikniforrit sem notuð eru við gerð raflagnateikninga þekki íslenska og erlenda staðla um raflagnateikningar, gerðir teikninga og öll almenn og sér­tæk teiknitákn þekki teiknireglur er varða teikningar á tölvutæku formi geti teiknað, magntölutekið og kostnaðarreiknað raflagnateikningar með aðstoð tölvu geti valið og ákvarðað efni og búnað fyrir raflagnir í öllum neysluveitum hafi gott vald á að minnsta kosti einu teikniforriti sem [...]

2014-04-04T14:15:52+00:004. apríl 2014|

RLT 2024

Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur efli enn frekar þekkingu og færni í undir­stöðu­þáttum RLT 1024 og þjálfist í að beita þeim við raunhæf verkefni. Þeir fá nú þjálfun í að teikna og lesa flóknari raflagnir, bæði innfelldar og áfelldar s.s. fyrir þjónustu- og iðnaðarveitur allt að 200 Amper. Nemendur læra einnig að magntölu­taka og kostnaðarreikna stærri neysluveitur s.s þjónustu og iðnaðarveitur allt að 200A.   Áfangamarkmið Nemandi þekki reglur um blaðstærðir, mælikvarða og teikniáhöld þekki íslenskan staðal um raflagnateikningar, gerðir teikninga og öll almenn og sértæk teikni­tákn þekki teiknireglur fyrir stærri neysluveitur, svo sem þjónustu og iðnaðarveitur allt að 200A þekki tæknilega tengiskilmála geti teiknað og teikningalesið flóknar raflagnateikningar í stærri neysluveitur, svo sem þjónustu- og iðnaðarveitur al