LKN1036

Í áfanganum læra nemendur um forvarnir, sem birtast í formi heilsueflingar á öllum sviðum, líkamlegum, andlegum og félagslegum. Markmiðið er að fá nemendur til að átta sig á mikilvægi þess að grípa í taumana áður en í óefni er komið. Til þess að svo megi verða þurfa nemendur að líta sér nær, skoða sjálfa sig. Lögð er rík áhersla á að virkja nemendur og hafa innlagnir stuttar. Þannig fá þeir tækifæri til að láta ljós sitt skína og bera dálitla ábyrgð á hvernig til tekst. Þar af leiðandi fer kennsla fram á óhefðbundinn hátt. Nemendur eru þjálfaðir til að beita gagnrýnni hugsun, horfa lengra en reynsla þeirra nær, taka ákvarðanir á jákvæðan hátt og þroska þannig hegðun þeirra. Í umræðum er reynt að undirstrika frelsi hvers einstaklings til að hafa sjálf­stæðar skoðanir og tilfinningar. Í áfanganum er lögð áhersla á að efla lífsleikni. Nemendur eiga að efla færni sína í tjá­skiptum og öðlast þjálfun í [...]