Þú ert hér:Home|Enska

ENS 2124

Gert er ráð fyrir að nemendur geti unnið nokkuð sjálfstætt, hvort heldur í hópum eða að einstaklings­verkefnum. Lestur almennra og sérhæfðra texta, t.d. texta sem snerta fagsvið nemenda. Áfram­hald­andi vinna með orðabækur og önnur hjálpargögn, svo sem gagnasöfn í tölvum, á Netinu, upp­fletti­rit o.s.frv. Markvissar hlustunar- og talæfingar sem miða að því að auka tjáskiptafærni nemenda og styrkja þann grunn sem fyrir er. Byggður upp hagnýtur orðaforði sem gæti nýst nemendum í frekara námi eða starfi. Í skriflega þættinum eru unnin hagnýt verkefni sem eru fjölbreyttari og lengri en í fyrri áföngum og þar sem áhersla er lögð á skipulega framsetningu, skiptingu í efnisgreinar og markvissa málnotkun.

2014-05-22T08:50:02+00:0022. maí 2014|

ENS 0006

Þessi áfangi er að mörgu leyti upprifjun á þeirri ensku sem kennd er í grunnskóla. Þannig eru undir­stöðuatriði enskrar málfræði og málnotkunar rifjuð upp. Lestextar eru valdir með hliðsjón af hæfni og getu nemenda. Í þeirri vinnu læra nemendur notkun orðabóka og að nýta sér þær til textaskilnings. Áhersla er lögð á að byggja upp sterkan grunnorðaforða. Skriflegi þátturinn er þjálfaður með fjöl­breyttum æfingum sem tryggja lágmarkskunnáttu við ritun á ensku. Munnlegi þátturinn er síðan æfður með verkefnum tengdum lestextum annarinnar.

2014-05-21T13:49:13+00:0021. maí 2014|