Áfangalýsing

Fjallað er um undirstöðuþætti aflmagnara. Nemendur leysa ýmis verkefni þar sem þeir fá frekari æfingu í að gera áætlanir, teikna og smíða rafeindarásir. Þessum rafeindarásum er síðan raðað saman í eina heild sem myndar lokaverkefni í áfanganum. Nemendur smíða rásaeiningar, mæla og prófa virkni þeirra og notagildi og annast bilanaleit í rafeindatækjum.

Áfangamarkmið

Nemandi

 • þekki ýmsar gerðir aflmögnunar
 • þekki mögnunarflokka A- og B-magnara
 • geti hannað og tengt saman flóknar rafeindarásir
 • geti gert verk- og kostnaðaráætlun fyrir hönnunarverkefni
 • geti tengt rásaeiningar við stjórnbúnað
 • kunni skil á bilanagreiningu í rafeindarásum
 • skili skýrslu um lokaverkefnið

Efnisatriði

 • Aflmagnarar, formagnarar, PushPull-rásir, aðgerðamagnarar. Lampamagnarar. Ýmsar gerðir skynjara svo sem ljósastýringar, hreyfiskynjarar, rakaskynjarar, reykskynjarar, hitaskynjarar, þrýstiskynjarar, segulskynjarar og ljósrofa (optokupler).

  Námsmat

  Verkefni og próf. Lágmarkseinkunn í áfanganum er 5.