Í áfanganum læra nemendur að nota fjölbreyttan hugbúnað og tæki til samskipta og vinnu með upplýsingar og gögn á margvíslegu formi við lausn og framsetningu viðfangsefna í námi sínu, m.a. forrita í ritvinnslu og töflureikni til verkefnaskila. Fjallað verður um almenn atriði upplýsingalæsis og farið yfir gögn um upplýsingaöflun, útgáfuform upplýsinga, bókasöfn, handbækur, tölvu­samskipti, mat á gæðum og áreiðanleika upplýsinga o.s.frv. Kynningar eru unnar í glærugerðar­forriti. Einnig er farið í samþættingu ritvinnslu og töflureiknis. Nemendur verði færir um að setja upp ritgerð með forsíðu, efnisyfirliti og heimildaskrá í sama skjali. Markmið námsins er að stuðla að öflugri færni nemenda í fjölbreyttu náms- og starfsumhverfi með hjálp upplýsingatækninnar.

Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda og skilum á verkefnum og lögð áhersla á að þeir verði færir í að nota tölvuna sem tæki í náminu. Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og vönduð vinnubrögð og að námið nýtist nemendum sem góður undirbúningur fyrir frekara nám og störf.