Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur kynni sér reglugerð um raforkuvirki og kynnist því hvernig ákvæðum reglugerðar um öryggisþætti er framfylgt við verklegar framkvæmdir. Farið er í varnarráðstafanir, yfirstraums- og yfirspennuvarnir, búnað og efnisval með tilliti til nýframkvæmda, viðhalds og endurbóta á gömlum neysluveitum. Kynntar eru vinnureglur löggildingarstofa, frágangur á umsóknareyðublöðum varðandi heimtaug, verktökur og úttektarbeiðnir. Farið er í vettvangsferðir í mismunandi neysluveitur og gerðar úttektir á þeim í samvinnu við rafverktaka. Einnig er fjallað um frágang á tilkynningarskyldum eyðublöðum til löggildingarstofu og rafveitu. Þá eru kynnt ákvæði reglugerða um raflagnir í skipum sem og ákvæði byggingarreglugerðar er varða raflagnir og rafbúnað.

Áfangamarkmið

Nemandi

  • þekki reglugerð um raforkuvirki sem varðar raflagnir í öllum neysluveitum, s.s. íbúðum og sumarhúsum, iðnaðar-, framleiðslu- og fiskiðjuverum, háspennuvirkjum og sérstæðum raforkuvirkjum
  • þekki efni og búnað til raflagna í iðnaðar-, framleiðslu- og fiskiðjuverum, háspennuvirkjum og sérstæðum raforkuvirkjum
  • þekki reglugerðir um raforkuvirki, bruna- og byggingarreglugerð er varða raflagnir
  • þekki reglur, vinnubrögð og eyðublöð er varða fullnaðarúttekt löggildingarstofu á neyslu­veitu
  • Aðalnámskrá framhaldsskóla – rafiðngreinar 65
  • þekki öryggisstjórnunarkerfi rafverktaka og löggildingarstofu
  • geti valið og leiðbeint með efni og búnað fyrir raflagnir í öllum neysluveitum, s.s. íbúðum og sumarhúsum, iðnaðar-, framleiðslu- og fiskiðjuverum, háspennuvirkjum og sérst