Áfangalýsing

Í áfanganum er fjallað um skipulag raforkukerfa, þ.e. framleiðslu, flutning og dreifingu, og fjallað um uppbyggingu mismunandi raforkudreifikerfa, m.a. með tilliti til öryggisráðstafana. Farið er í upp­byggingu helstu lágspennudreifikerfa hér á landi og gerð jafngildismynd af hverjum flokki. Farið er yfir vektormyndir lágspennudreifikerfa og merkingar slíkra kerfa samkvæmt stöðlum (CENELEC). Fjallað er um spennufall og afltap í lágspennudreifikerfum og helsta varnarbúnað og virkni hans. Einnig er fjallað um mismunandi álag í fjölfasakerfum, mikilvægi álagsjöfnunar og áhrif mismunandi álags í fjölfasa lágspennudreifikerfum. Þá er gerð grein fyrir áhrifum jarðskautsviðnáms og hringrásarvið­náms á bilunarstrauma í neysluveitum.

Áfangamarkmið

Nemandi

  • þekki helstu hugtök og heiti sem tengjast lágspennudreifikerfum
  • þekki helstu gerðir lágspennudreifikerfa hér á landi, skipulag þeirra og flokkanir skv. CENELEC
  • þekki mismunandi álag í fjölfasakerfum og mikilvægi álagsjöfnunar
  • þekki öryggisráðstafanir í raforkudreifikerfum, s.s. rekstrar- og varnarjarðskaut, núllleiðara, varnarleiðara og varnarnúllleiðara
  • þekki staðlaða flokkun á lágspennudreifikerfum og merkingakerfi þeirra
  • geti gert jafngildismyndir af helstu lágspennudreifikerfum
  • geti fundið álagsstrauma í einfasa- og fjölfasakerfum með útreikningi
  • hafi gott vald á eiginleikum og uppbyggingu lágspennudreifikerfa
  • hafi gott vald á uppbyggingu og virkni varnarbúnaðar

Efnisatriði

1 N 230 volta kerfi, 2 x 230 volta kerfi, 3 x 230 volta kerfi, 3 N 400/230 volta kerfi, 2 N 460/230 volta