Áfangalýsing

Í þessum áfanga er fjallað um framleiðslu á þrífasa spennu. Sýnt er hvernig sínuslaga spenna myndast í þrífasa rafölum og vektormyndir þeirra. Farið er yfir myndun hverfisegulsviðs og áhrif þess í raf­vélum. Fjallað er um tengingar á þrífasa spennum og vélum og gerðar tengimyndir af þeim. Gerð er grein fyrir helstu þrífasa mælitækjum og tengingu þeirra og fjallað um áhrif bilana á rekstur þrífasa kerfa. Leyst eru einföld verkefni er varða rekstur þrífasa spenna, tækja og véla. Þá er farið í þrífasa rafmótora, rafala, spenna, rafvélar, og tæki.

Áfangamarkmið

Nemandi

 • þekki þrífasa tæki, spenna, rafala og vélar, þ.m.t. kennigildi og tákn þeirra og geti sett upp jafngildismyndir þeirra
 • þekki til framleiðslu á þrífasaspennu og geti gert myndir af þrífasatengingum
 • þekki afleiðingar sem rof í rekstrartaugum hefur í för með sér bæði á aflyfirfærslu, strauma og spennur kerfisins
 • þekki rekstrareiginleika og virknimáta rafknúinna þrífasa véla og tækja
 • þekki öll helstu rafmælitæki með tilheyrandi búnaði
 • þekki ræsiaðferðir og ræsa fyrir þrífasa hreyfla
 • þekki truflanir sem rekja má til neyslutækja og búnaðar og aðferðir við deyfingu þeirra
 • þekki fasvik í þrífasa kerfi og hvernig draga má úr áhrifum þess
 • geti fundið innri og ytri strauma og spennur í þrífasa jafnlægu álagi
 • ákveðið hvernig tengja skuli þrífasa tæki, spenna og vélar eftir upplýsingum á kennispjaldi þeirra
 • geti lýst uppbyggingu og virkni á framangreindum búnaði og gert teiknitákn fyrir hann
 • geti gert tengimyndir af framangreindum búnaði og fundið afl, strauma og spennur með útreikni