Áfangalýsing

Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur nái tökum á grunnhugtökum rafeðlisfræðinnar og geti leyst einföld verkefni sem tengjast notkun á raforku og hvernig raforka breytist í ljós, hita og hreyfi­orku. Farið er í uppbyggingu og virkni ýmissa véla, tækja og búnaðar og gerðar tengimyndir og kynnt teiknitákn fyrir þau. Kenndar eru jafngildismyndir fyrir rafrásir í jafnstraumskerfum og einfasa rið­straumskerfum. Samhliða er unnið í mælingaverkefnum. Farið er í mismunandi áraun rafbúnaðar við ræsingu, tómagang og fullt álag, samhliða unnið í mælingaverkefnum. Farið er í þriggja fasa raf­búnað og tengingar. Þá er fjallað um mælitæki og tengingu þeirra og leyst einföld verkefni er varða rekstur spenna, tækja og véla.

Áfangamarkmið

Nemandi

  • geti teiknað jafngildismyndir fyrir jafnstraumsbúnað og einfasa riðstraumsbúnað
  • þekki eiginleika tækja og búnaðar í ræsingu og tómgangi
  • viti hvernig raforka breytist í ljós, hita og hreyfiorku
  • þekki tengimyndir og tengitákn þriggja fasa riðstraumsrása
  • geti nýtt sér hermiforrit til aukins skilnings á virkni þessara rása
  • geti reiknað og mælt verkefni sem tengjast orkufrekum rafbúnaði og riðstraumsrásum og gert skýrslur sem tengjast þessum verkefnum

Efnisatriði

Einfasakerfi, riðstraumsrásir, ein- og þrífasa spenna, álag með fasviki, riðstraumsviðnám þétta, rið­straumsviðnám spóla, fasviksjöfnun, álagsstraumar, einfaldar rafvélar, hitatæki, ljósgjafar, spennar, þrífasa rafbúnaður, þrífasa tengingar.

Námsmat

Verkefnavinna og próf. Lágmarkseinkunn í áfanganum er 5.