Áfangalýsing

Í áfanganum er fjallað um grundvallarhugtök og lögmál rafmagnsfræði riðstraums og unnin mæl­ingarverkefni sem tengjast segulmagni, riðspennumyndun, spanlögmáli Faradays, lögmáli Lenz, spólum, spennum, rýmd og þéttum. Gerðir eru útreikningar og mælingar á riðstraumsrásum og fas­viki (vektormyndum). Mælingar eru framkvæmdar með hliðrænum og stafrænum fjölsviðsmælum, tíðnigjöfum og sveiflusjám til staðfestingar á þeim grundvallarlögmálum sem verið er að skoða. Æskilegt er að nota hermiforrit til glöggvunar á mælingum. Farið er yfir teiknitákn, virkni og notkunar­möguleika á þéttum og spólum. Kynntir helstu staðlar sem eru notaðir við merkingar á þessum íhlutum.

Áfangamarkmið

Nemandi

  • þekki heiti og hugtök rafmagnsfræði riðstraums
  • þekki lögmál Lenz og spanlögmál Faradays
  • þekki til helstu staðla sem notaðir eru við merkingar á spólum og þéttum
  • geti nýtt sér hermiforrit til aukins skilnings á virkni rása og sannreynt kenningar rafmagns­fræði riðstraums
  • geti notað mælitæki í riðstraumsrásum
  • geti annast útreikninga og mælingar á raðtengdum og hliðtengdum rásum sem notaðar eru í rafmagnsfræði riðstraums og komið niðurstöðum á framfæri í skýrsluformi.
  • geti sett niðurstöður verkefna fram í skýrsluformi.

Efnisatriði

Riðspenna AC, ýmsar gerðir AC, vísar og vektorar, riðstraumsviðnám, spólur og þéttar, fasvik, ein­faldar riðstraumsrásir, einfasa spenna, afl og orka, nýtni, rafsvörun, segulmögnun.

Námsmat

Verkefnavinna og próf. Lágmarks