Í þessum áfanga er fjallað um framleiðslu raforku og hvernig henni er dreift um sveitir og bæi, allt að neysluveitu notanda. Lögð er áhersla á öryggismál í tengslum við umgengni við rafmagn og hættur útskýrðar í máli og myndum. Nemendur fá æfingu í að leggja lagnir í tiltekið lagnarými þar sem þeir fylgja ákvæðum reglugerðar og stöðlum um raforkuvirki. Fjallað er enn frekar um raflagnaefni, efnis­fræði rafbúnaðar og annan búnað í minni neysluveitum. Gerðar eru öryggismælingar á neysluveitu. Áfangamarkmið Nemandi

  • kynnist raforkuframleiðslu og dreifikerfi
  • kynnist öryggis- og reglugerðarákvæðum er varða raflagnir og varnaraðferðir
  • þekki einfaldar kapallagnir
  • þekki einfaldar röraraflagnir og ídrátt víra
  • þekki helstu raflagnatákn
  • kunni skil á helstu rofum og tenglum í rafkerfum íbúðarhúsnæðis
  • fræðist um algengustu heimilistæki og orkuþörf þeirra
  • geri sér grein fyrir tilgangi fagmannlegra vinnubragða