Í áfanganum er áhersla lögð á að auka lesskilning og orðaforða nemenda með lestri texta um ýmis efni. Ritun er æfð með verkefnum í tengslum við lesefni, en einnig lengri ritunarverkefnum. Málfræði er kennd, m.a. unnið með nafnorð, fornöfn og lýsingarorð. Ein létt skáldsaga er lesin.

Markmið:

  • Að nemandi sé fær um að lesa styttri texta um algeng efni en með þyngri orðaforða en áður.
  • Að nemandi geti lesið létta hraðlestrarbók og tjáð sig munnlega um hluti sem hann þekkir.
  • Að nemandi geti tjáð sig skriflega, t.d. skrifað endursögn um hraðlestrarbók.
  • Meginmarkmið áfangans er að nemandi nái þeirri færni í dönsku sem krafist er til grunnskóla­prófs.